Nerovnosti ve využívání zdravotní péče v zemích OECD

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 37/12

Aktuální informace stručně prezentuje obsah a závěry analýzy publikované Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) ve formě Health Working Papers, č. 58. Analýza je zaměřena na sledování nerovností ve využívání zdravotní péče z hlediska příjmových skupin populace ve vztahu k systému financování zdravotní péče v jednotlivých zemích OECD. Ze zprávy vyplývá, že nerovnosti ve využívání zdravotní péče existují a jsou úzce spjaty s významem soukromé a veřejné sféry v zajištění a financování zdravotních služeb.Souhrnný report