Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 38/12

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2011 zajišťovalo celkem 625,55 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 141 pacientů a provedeno celkem více než 425 tisíc výkonů in vivo a téměř 849 tisíc výkonů in vitro.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékařiSouhrnný report