Síť zdravotnických zařízení 2011

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7472-004-8

Souhrn: Publikace pravidelně informuje o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení.

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.Síť zdravotnických zařízení