Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2010

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 44/12

Léčba uživatelů alkoholu a nealkoholových drog (dg. F10–F19) se v letech 2007–2010 podílela 0,8 % na celkových nákladech zdravotních pojišťoven a více než pětinou na nákladech pojišťoven na léčbu duševních poruch (dg. F00–F99). Ve sledovaném období náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů nealkoholových drog (dg. F11–F19) rostly, náklady na léčbu uživatelů alkoholu (dg. F10) v roce 2010 mírně klesly. Největší podíl na nákladech na léčbu uživatelů alkoholu i nealkoholových drog měly náklady na lůžkovou péči (62 %), ambulantní péče se podílela na těchto nákladech 8 %, léky na předpis téměř pětinou.Souhrnný report