Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 46/12

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 648 lůžek a zaznamenáno 59 925 hospitalizací.Souhrnný report