Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 47/12

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2011 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.Souhrnný report