Pohlavní nemoci 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-700-0

Zdrojem informací je povinné hlášení - "Hlášení pohlavní nemoci". Do publikace jsou zahrnuta všechna epidemiologická hlášení, která se týkají onemocnění pohlavní nemocí, úmrtí na pohlavní nemoc na území ČR. Nově hlášená onemocnění jsou tříděna podrobně podle jednotlivých diagnóz, věku, pohlaví a bydliště pacientů.Pohlavní nemoci