Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 48/12

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno 98 hemodialyzačních středisek s celkem 1 232 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 222 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 820,5 tisíc, z čehož 53 % tvořily hemodialýzy a 47 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 12 059 pacientů.Souhrnný report