Síť zdravotnických zařízení 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-662-1

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.Síť zdravotnických zařízení