Ekonomické výsledky nemocnic k 30. 6. 2012

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 52/12

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2012 činily celkové náklady nemocnic 64,6 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 64,9 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,5 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,9 mld. Kč, 3,6 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.Souhrnný report