Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Region: ČR
Rok: 2011
ISBN: 978-80-7472-002-4

Souhrn: Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech