Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 80-7280-701-7

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech