Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-729-1

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizaci v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.Hospitalizovaní