Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2006

Region: ČR
Rok: 2006
ISBN: 978-80-7280-730-7

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a personálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech komplementu - společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS). Zpracování údajů je členěno podle území.Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek