Potraty 2007

Region: ČR
Rok: 2007
ISBN: 978-80-7280-749-9

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potrat. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.Potraty