Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2012
Číslo: 11/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o chirurgické péči v Jihomoravském kraji za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů