Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Kraji Vysočina v roce 2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 09/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Kraji Vysočina v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.Informace ze zdravotnictví a krajů