Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 11/12/19

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči v Kraji Vysočina za rok 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů