Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru ve Zlínském kraji v roce 2011

Region: Zlínský kraj
Rok: 2012
Číslo: 09/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích.Informace ze zdravotnictví a krajů