Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2012
Číslo: 06/12/19

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 91 % a celkem byla zpracována za 60 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 141 lékařů a 401 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 1 595 418 vyšetření.Informace ze zdravotnictví a krajů