Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2011

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2012
Číslo: 05/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 686 registrovaných pacientek. Téměř 65 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2011 bylo v kraji evidováno 6 168 porodů a 9 450 gynekologických operací.Informace ze zdravotnictví a krajů