Dětská a dorostová péče v Libereckém kraji v roce 2011

Region: Liberecký kraj
Rok: 2012
Číslo: 05/12/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Libereckém kraji v roce 2011 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů