Činnost praktických lékařů pro dospělé v Ústeckém kraji v roce 2011

Region: Ústecký kraj
Rok: 2012
Číslo: 02/12/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v Ústeckém kraji 353 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 772 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 3,0 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,4 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.Informace ze zdravotnictví a krajů