Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Jihomoravském kraji v letech 2006–2011

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

V roce 2011 byly v kraji čtyři kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 330 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 259 dětí. V průběhu roku bylo přijato 321 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 343 dětí, 69 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů