Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Kraji Vysočina v letech 2006–2011

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

V roce 2011 byly v kraji dva kojenecké ústavy s dětským domovem pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 91 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 68 dětí. V průběhu roku bylo přijato 77 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 75 dětí, 65 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů