Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském kraji v letech 2006–2011

Region: Zlínský kraj
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

V roce 2011 byl v kraji jeden kojenecký ústav a jeden dětský domov pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 71 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 44 dětí. V průběhu roku bylo přijato 55 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 46 dětí, 78 % do vlastní rodiny. Deset z propuštěných dětí strávilo v ústavu více než rok.Informace ze zdravotnictví a krajů