Logopedie v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 50 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 51 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 45 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 16,6 % a počet ošetření o 12,6 %.Informace ze zdravotnictví a krajů