Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2011

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2012
Číslo: 12/12/19

Za rok 2011 odevzdalo roční výkazy o činnosti 24 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 46 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 57 %. Od roku 2007 počet léčených osob vzrostl o 8,2 % a počet ošetření o 10 %.Informace ze zdravotnictví a krajů