Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2011

Region: ČR
Rok: 2012
Číslo: 64/12

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2011 celkem 248 217 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.Souhrnný report