Infekční nemoci 2008

Region: ČR
Rok: 2008
ISBN: 978-80-7280-828-1

Podkladem pro zpracování statistických údajů obsažených v publikaci jsou povinná "Hlášení infekční nemoci" sbíraná místními Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a předávaná Koordinačnímu středisku pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Údaje o infekčních nemocech jsou tříděny podle diagnóz, věkových skupin, území, měsíce onemocnění.Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)