Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v letech 2007–2011

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 02/13/19

(data: Česká správa sociálního zabezpečení)
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoca úraz v období 2007–2011 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku.V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu ukončených případů pracovní neschopnosti, zejména díkylegislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z České správysociálního zabezpečení (ČSSZ).Souhrnný report