Zhoubné nádory v roce 2010

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nověhlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2010 bylodo NOR nahlášeno 82 606 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímuroku představuje nárůst o 4 %. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 834 osob (tj.meziroční nárůst o 0,6 %). Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnémurůstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). Mezi nejčetnější diagnózy ZN v roce 2010 patřilynovotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZNprostaty a prsu došlo u vybraných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidencizemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

 Souhrnný report