Demografická situace v České republice v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 06/13/19

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2012 pod názvem „Pokles počtu narozených dětí se pozastavil“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2012 (předběžné výsledky)“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2011 a 2012.Souhrnný report