Potraty v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 07/13/19

V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 637 na 13 516 a představoval tak 35,8 % ze všech potratů v roce 2012. Do 8. týdne těhotenství proběhlo stejně jako v loňském roce 72 % potratů. Počet umělých přerušení těhotenství se také oproti minulému roku snížil na 23 032. Ženy, které podstoupily v roce 2012 miniinterrupci, byly nejčastěji svobodné, středoškolačky a ženy se dvěma dětmi. Potraty cizinek představovaly 6,2 % ze všech potratů.Souhrnný report