Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 08/13/19

V roce 2012 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 89 156 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 640 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 084 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 40 mil. Kč.Souhrnný report