Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech 2006–2011

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 10/13/19
Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis pětiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. Od roku 2006 do roku 2011 se zvýšil počet vykázaných přístrojů na výkaze z 21,1 na 25,4 tisíce kusů a počet provedených vyšetření či ošetření na těchto přístrojích vzrostl z 2 358 na 2 642 výkonů v přepočtu na tisíc obyvatel.

Souhrnný report