Síť zdravotnických zařízení 2008

Region: ČR
Rok: 2008
ISBN: 978-80-7280-847-2

Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky. Účelem této publikace je pravidelně informovat o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení z hlediska zřizovatelů, druhu zařízení, personální a lůžkové kapacity.Síť zdravotnických zařízení