Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 14/13

V roce 2012 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 155 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 14 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 124 pacientů s průměrnou délkou léčby 14,3 dnů.Souhrnný report