Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2008

Region: ČR
Rok: 2008
ISBN: 978-80-7280-851-9

Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou data o hospitalizacích v nemocnicích ČR z Národního registru hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.Hospitalizovaní