Čerpání zdravotní péče cizinci ve Zlínském kraji v roce 2012

Region: Zlínský kraj
Rok: 2013
Číslo: 01/13/19

V roce 2012 byla v nemocnicích Zlínského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 1 539 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 18,3 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 082 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 304 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů