Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 01/13/19

V roce 2012 byla v nemocnicích Olomouckého kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 2 505 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 16,18 mil. Kč. Z tohoto počtu 1 635 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla využití smluvního pojištění v ČR a zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 228 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů