Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (k 31. 5. 2013)

Region: ČR
Rok: 2013
ISBN: 978-80-7472-038-3

Souhrn: Adresář zahrnuje poskytovatele většího objemu zdravotních služeb všech rezortů.

Adresář zahrnuje poskytovatele většího objemu zdravotních služeb všech rezortů. Každý poskytovatel (zdravotnická organizace) je uveden všemi svými dílčími adresami s telefonním a faxovým spojením, včetně výčtu oborů ambulantních služeb a lůžkových oddělení. Bylo zvoleno třídění podle typu poskytovatele a jeho umístění. Rozsah a setřídění údajů se v jednotlivých vydáních publikace řídí požadavky vedoucích pracovníků rezortu zdravotnictví.Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR