Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 23/13

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává poměrně stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře zůstal téměř stejný, zatímco počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře se zvýšil. Více než polovina žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2012 bylo v ČR evidováno 108 351 porodů a 181 917 gynekologických operací.Souhrnný report