Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 24/13

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2012 se v České republice s diabetem léčilo více než 841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o téměř 16 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2012 činil více něž 241 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2012 počet osob léčených pouze dietou ze 135 na 120 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékařiSouhrnný report