Gynekologická péče - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Moravskoslezském kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil o 2,9 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 3 218 registrovaných pacientek. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2012 bylo v kraji evidováno 11 141 porodů a 19 527 gynekologických operací.Informace ze zdravotnictví a krajů