Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 03/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,6 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil o 2,2 procentní body na 36 %.Informace ze zdravotnictví a krajů