Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 26/13

V krajích ČR připadalo v roce 2012 průměrně 11,3 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 18 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se mírně snížil na 39,6 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,6 %).Souhrnný report