Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003–2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 27/13

Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2003–2012 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.Souhrnný report