Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 28/13

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 13 % na 1 099 případů, z toho se 1 042 případů týkalo nemocí z povolání a 57 případů ohrožení nemocí z povolání.Souhrnný report