Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 29/13

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2012 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti mírně klesl na 1,22 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců výrazně klesl na hodnotu 27,3 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku mírně vzrostla, a to o 0,4 dne na 45,1 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).Souhrnný report